نیستی

نیستی...

فراموش کردی و رفتی..

من اینجا تنها تر از همیشه..

یاد گذشته و خاطراتی که در اون لذت دوست داشتن رو می بینم..

ای کاش دنیا جور دیگه ای بود..

/ 0 نظر / 22 بازدید