سخت است فهماندن چیزی به کسی که در قبال نفهمیدنش پول می گیرد

/ 2 نظر / 19 بازدید
نهال

فهمیدم برای آدمای امروزه کاره دشواری شده ....فهموندن هم ... اینقدر زیاد شدند که پول میگیرند و آدم تو میشن، برات نمیشنون ،برات نمیبینن ،برات میکشن و خلاصه فروخته شدن به تو !

مرجان

کللن به نظر من فهموندن هرچیزی به هرکسی تحت هرشرایطی سخته.