خدایا کفر نمیگویم - شعری زیبا از دکتر علی شریعتی  خدایا کفر نمی‌گویم،  پریشانم،  چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟!  مرا بی ‌آنکه خود ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 26 بازدید
تیر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
9 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست